Οι τρεις δεξαμενές CNG είναι τοποθετημένες κάτω από το ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο και έχουν συνολική χωρητικότητα 14,3 kg φυσικού αερίου κίνησης.

Bookmark and Share